UITBREIDING PARKING

Op 26/07/2022 werd de vergunning verleend om de parking te kunnen uitbreiding. Dit was de laatste bouwvergunning die we nodig hadden om ons volledige project te kunnen opstarten. Sindsdien zijn we gestart met de uitbreiding van onze parking waar voorheen een braakliggend stuk grond was.

Deze uitbreiding van de parking is nodig om in een volgende fase 44 parkeerplaatsen van de oude parking te verwijderen om hierop een gebouw aan te bouwen van ruim 1000m2. Wordt vervolgd . . .